• :
  • :
"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG XÃ EA LY " THÂN THIỆN, NGHĨA TÌNH, TẬN TỤY, TRÁCH NHIỆM, KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT"

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”

 Thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 15 – CTr/TU, ngày 19/11/2021 của ...

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022

Sáng  ngày 30/3, Đảng ủy xã Ea Ly tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững ...

Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã Ea Ly khóa IV

Sáng ngày 05 - 01 - 2022, HĐND xã Ea Ly khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ Tư để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ...
Giới thiệu chung
Giới thiệu UBND Tỉnh
Tin tức - Sự kiện
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
website hoạt động có ổn định
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 13