Thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Đảng ủy xã Ea Ly tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Mặt trận, các Hội – Đoàn thể  năm 2022, triển khai nhiệm vụ ...