Hiện nay, tại tỉnh Phú yên dịch bệnh covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tính đến ngày 01-7-2021 toàn tỉnh có 150 ca nhiễm, trong đó có 03 ca ở huyện Sông Hinh. cùng với sự chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như ý thức tự giác cao của người dân trên địa bàn, xã Ea Ly cơ bản thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội.