A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Kết công tác Khối Dân vận xã Ea Ly năm 2021

         Ngày 30/12/2021 tại Hội trường UBND xã Ea Ly, UBMTTQVN xã và các hội đoàn thể đã tổ chức tổng kết công tác ngành năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Năm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận Đảng ủy xã.

 

Đồng chí Hoàng Đình Năm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Trong năm 2021, Được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo của Đảng ủy xã Ea Ly, sự chỉ đạo của Mặt trận và các hội đoàn thể cấp trên, sự phối hợp của chính quyền địa phương, Mặt trận và các Hội đoàn thể xã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về địa bàn dân cư và tới hộ gia đình, lấy đảng viên là tiên phong, hội viên, đoàn viên là nòng cốt để cùng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Thông qua các hoạt động, đã từng bước nâng cao chất lượng công tác của cán bộ làm công tác Mặt trận và các Hội đoàn thể; hệ thống tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được kiện toàn theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Góp phần duy trì và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Tình hình tư tưởng nhân dân trong toàn xã ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương; quan tâm tham gia bầu cử thành công Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định và phát triển: Tổng  giá trị các ngành đạt 507,638 tỷ đồng, chiếm 100,52% so với kế hoạch giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/ người/ năm; thu ngân sách địa phương 1.447 triệu đồng đạt 120,7% so với chỉ tiêu huyện giao, đạt 103,4% so với HĐND xã giao, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 1529 đạt tỷ lệ 97%...An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã cơ bản được kiểm soát tốt, phát huy cao độ vai trò của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác chăm lo, hỗ trợ đời sống cho các đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đúng mức. Với những kết quả đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, góp phần xây dựng và phát triển quê hương đất nước.

           Bên cạnh những kết quả đã nêu, nhân dân trên địa bàn vẫn còn nhiều tâm tư, lo lắng trước tình hình dịch bệnh nhất là đại dịch Covid-19, dịch bệnh trên các loại cây trồng như sắn, mía, … Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, các tệ nạn xã hội vấn còn xảy ra trên địa bàn các thôn, buôn,… Công tác phối hợp giữa Mặt trận và các Hội đoàn thể với một số ngành để triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mặc có thời điểm còn bị động, hoạt động của một số Ban Công tác Mặt trận và một số Chi hội đoàn thể ở thôn, buôn còn hạn chế, chưa phát huy được trách nhiệm cũng như khả năng trong công tác. Các phong trào, mô hình điểm ngày càng được Mặt trận và các Hội đoàn thể phát động, triển khai nhiều, tuy nhiên công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chưa thường xuyên, chưa sâu, một số mô hình còn mang tính hình thức, do đó hiệu quả chưa cao....

             Dự và chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Hoàng Đình Năm - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã đã biểu dương, khen ngợi thành tích mà các tổ chức trong khối đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, tồn tại, hạn chế mà khối vận cần phải nghiêm túc khắc phục trong thời gian đến. Đồng thời chỉ rõ, Trong năm 2022 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Dân vận, về phong trào thi đua “Dân vận khéo” tăng cường đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị xã, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó làm tốt công tác dân vận của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh; Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận và các Hội đoàn thể tiếp tục xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc vận động toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội gắn với các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận và các Hội đoàn thể, nhằm thiết thực chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các gia đình chính sách,...Tăng cường phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến nông dân, thanh niên, nhất là chính sách về dân tộc, tôn giáo; Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, nhất là đội ngũ tri thức và doanh nhân... góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền về tổ chức bộ máy và hoàn thiện chủ trương chính sách pháp luật. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và theo Quyết định số 217, 218 của bộ Chính trị, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thực sự đi vào cuộc sống.

 

              Tại Hội nghị, UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể đã biểu dương, khen thưởng 08 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và các Hội đoàn thể trong năm 2021.

Đồng chí Hoàng Đình Năm - PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận (bìa trái) và Đồng chí Đàm Thị Nam - Chủ tịch Hội LHPN xã 

(bìa phải) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Hoàng Đình Năm - PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận (bìa Phải) và Đồng chí Nguyễn Đình Sao - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã (bìa trái) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Hoàng Đình Năm - PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận (bìa trải) và Đồng chí Phan Văn Hoan - Chủ tịch Hội CCB xã (bìa phải)) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2021

Đồng chí Nguyễn Đình Ngọc - Bí thư xã đoàn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2021

 

                                                                                                                                                                                T-H


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Giới thiệu chung
Giới thiệu UBND Tỉnh
Tin tức - Sự kiện
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
website hoạt động có ổn định
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36
Hôm qua : 75