Thực hiện chương trình “Giúp đỡ địa chỉ an sinh xã hội”, “Mẹ đỡ đầu” năm 2022, ngày 27/7/2022, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã Ea Ly tổ chức thăm, tặng quà cho hộ gia đình Lê Thị Em, thôn 2/4, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

 

Đàm Thị Nam