Thực hiện kế hoạch số 73-KH/ĐU, ngày 13/5/2022 của Đảng ủy xã Ea Ly về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ngày 12/9/2022, chi bộ thôn Tân Yên tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Đ/c Hoàng Đình Năm - PBT Đảng ủy, CT HĐND xã; Đ/c Nguyễn Minh Tuấn - PCT HĐND xã; và toàn thể đảng viên trong chi bộ (26/36 Đ/v).

Chi bộ thôn Tân Yên có tổng số 36 đảng viên, trong đó có 34 đảng viên chính thức, 02 đảng dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung tiếp thu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và triển khai rộng rãi đến cán cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thôn, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng và chính quyền địa phương. Hàng năm chi bộ luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; bên cạnh đó tập trung làm tốt công tác giám sát việc thực hiện điều lệ đảng, thực hiện tính nêu gương của đảng viên, việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú,…; chủ động làm tốt công tác dân vận, dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Đồng thời tập trung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của bà con nhân dân trong thôn.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đình Năm - PBT Đảng ủy, CT HĐND xã ghi nhận những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để phát triển trên mọi mặt, trong đó có công tác phát triển Đảng, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.

Chi bộ cũng đã tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2022- 2025. Kết quả 03 đồng chí: Trần Quốc Suyền, Phan Văn Hoan, Nguyễn Đình Ngọc được Đại hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy khóa mới. Đồng chí Trần Quốc Suyền được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Đồng chí Phan Văn Hoan được Đại hội bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kì 2022- 2025.

Văn Khoa