A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình phát triển đô thị EaLy huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

UBND tỉnh Phú Yên vừa Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị EaLy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

UBND tỉnh Phú Yên vừa Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị EaLy, huyện Sông Hinh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Chương trình phát triển đô thị EaLy, huyện Sông Hinhvới phạm vi ranh giới nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính của xã EaLy (6 thôn: Tân Yên, Tân Lập, Tân Bình, Tân Sơn, 2/4 và buôn Zô).
Mục đíchcủa Chương trình là cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống đô thị theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đã được phê duyệt, Quy hoạch chung thị trấn Tân Lập, huyện Sông Hinh, phù hợp với chương trình phát triển đô thị toàn Tỉnh.
Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng tưởng xanh; xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại đô thị EaLy; xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển đô thị mới, mở rộng, cải tạo, tái thiết đô thị có chức năng chuyên biệt trên địa bàn, từ đó xác định kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng phát triển, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị còn yếu, đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị theo phân loại.
Xây dựng lộ trình thực hiện, nguồn vốn thực hiện nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ cần làm để đạt được mục tiêu của chương trình. Phối hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án đã và đang triển khai của các ngành trên địa bàn đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển đô thị trong các giai đoạn 2020 – 2025, 2026 – 2030 và 2031 – 2035.
Khu vực phát triển đô thị
Khu vực phát triển đô thị được xác định theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân Lập, huyện Sông Hinh đã được phê duyệt tại Quyết định số 269 của UBND Tỉnh, với diện tích là 228ha.Khu vực phát triển đô thị tại vị trí trung tâm xã cũ, mở rộng không gian phát triển dọc theo Quốc lộ 29 về phía Tây, đến đường Đông Trường Sơn. Cụ thể:
Khu vực 1 (Trung tâm đầu mối, thương mại cửa ngõ phía Đông), được xác định là phía Bắc Quốc Lộ 29 đến hết ranh giới phát triển đô thị tập trung. Các chức năng chính gồm: Chợ đầu mối cấp khu vực, bến xe đô thị, hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và ở mới.Định hướng phát triển trung tâm đầu mối, dịch vụ cửa ngõ phía Đông lấy chợ EaLy làm hạt nhân; bổ sung, cải tạo, mở rộng quy mô các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đơn vị ở; phát triển mô hình hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng bến xe đô thị; xây dựng mới một phần công viên đô thị.
Khu vực 2(Trung tâm tổng hợp hành chính, văn hóa, giáo dục, thể thao gắn với Trung tâm đầu mối, thương mại cửa ngõ phía Tây), tại khu vực này được xác định phía Bắc giáp với Quốc lộ 29; phía Tây là đường Đông Trường Sơn; phía Nam là khu vực sản xuất nông nghiệp; phía Đông là công viên suối EaLy.Các chức năng chính tại khu vực 2 gồm: Trung tâm hành chính cấp đô thị; trung tâm văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thi; trung tâm giáo dục cấp đô thị và cấp vùng; hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và ở mới.Định hướng xây dựng cụm trung tâm hỗn hợp hành chính, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; bổ sung các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị; phát triển mô hình hỗ hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng trung tâm đầu mối, cửa ngõ phía Tây; xây dựng mới một phần công viên đô thị.
Khu vực 3 (Trung tâm Thương mại dịch vụ cấp khu vực và hiện trạng cải tạo) được xác định phía Bắc giáp với Quốc lộ 29; phía Tây giáp với Phân khu 2; phía Đông giáp với suối EaBar; phía Nam là vùng sản xuất nông lâm nghiệp. Các chức năng tại khu vực 3 cụ thể là Trung tâm thương mại dịch vụ cấp khu vực; Trung tâm Y tế; hỗn hợp ở kết hợp với dịch vụ thương mại, ở hiện trạng cải tạo và ở mới. Định hướng xây dựng mới trung tâm thương mại cấp khu vực, chuyển đổi chức năng từ UBND xã hiện trạng; nâng cấp trạm y tế xã thành trạm y tế cấp đô thị; bổ sung các trường học, công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị; phát triển mô hình hỗn hợp ở kết hợp dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 29; xây dựng các khu ở mới kết hợp cải tạo chỉnh trang dân cư hiện trạng; xây dựng mới một phần công viên đô thị.
Giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện
Giải pháp về cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng các chính sách ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật nhằm tạo ra mạng lưới hạ tầng đồng bộ, liên thông phục vụ có hiệu quả cho các dự án phát triển kinh tế xã hội khác; phát triển thị trường tài chính tín dung: Tạo điều kiện cho tất cả các ngân hàng, quỹ tín dụng mở hoạt động trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và quản lý sử dụng ngân sách.
Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư: Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp phép đầu tư. Tăng cường công tác quản lý dự án sau cấp phép đầu tư.
Giải pháp xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch: Rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng và tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn toàn xã. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch; kịp thời phát hiện các vướng mắc để tổng hợp nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.Xây dựng Quy chế quản lý đô thị, đối với các khu trung tâm đô thị làm cơ sở quản lý thiết kế, xây dựng các công trình kiến trúc. Xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ công tác quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch. Tập trung xây dựng phát triển một số khu vực đô thị trọng điểm làm điển hình và nhân rộng ra các khu vực đô thị khác. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai lập, thẩm định quy hoạch. Kịp thời công bố, công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch.
Đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho phát triển đô thị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp ngang tầm với yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trong tình hình mới…


Tác giả: Huỳnh Ngọc Tuấn
Nguồn:Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Yên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Giới thiệu chung
Giới thiệu UBND Tỉnh
Tin tức - Sự kiện
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
website hoạt động có ổn định
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 35
Hôm qua : 75